Privatlån – bunden eller rörlig ränta?

För tillfället är räntenivån mycket låg, från ett historiskt perspektiv. Det kan därför för närvarande vara en bra idé att binda sin ränta: om man tar ett bundet lån hos någon av de fyra största bankerna i Sverige har alla 2-3% räntesats om lånets bindningstid är mellan tre månader och tre år.

Det är överhuvudtaget väldigt gynnsamt att låna pengar för tillfället – de låga räntenivåerna gör att även ett rörligt lån är ett fördelaktigt val. Den som tar ett rörligt lån bör emellertid vara uppmärksam på hur marknaden rör sig, och vara beredd på att räntenivån kan höjas markant. Det är därför ett bundet lån lämpar sig väl för dagens ränteläge: förr eller senare kommer räntorna höjas, och då får de som har bunden ränta fortsätta betala sin låga ränta, medan de med rörliga räntor får en höjning till den nya nivån. Att på så sätt ”låsa” sin ränta ter sig för tillfället som väldigt förnuftigt.

Om man anser att ett bundet lån är det bästa alternativet bör man betänka att ju kortare lånet är, desto lägre blir räntan. Man kan likna förhållandet med placeringar i aktier eller fonder – den som vill ha det säkra satsar på ett långt lån med lite högre ränta, medan den som vill satsa på höga vinster till priset av hög risk (i likhet med hur riskkapitalister investerar). Sammantaget är det en väldigt bra tid att låna pengar då räntorna är rekordlåga. Därför är det extra bra att ta ett bundet lån, så att man säkrar den räntan. Man bör också betänka att reporäntan nyligen sänkts med 0,75 % till rekordlåga 0,25 %.

Läs mer eller ansök om lån på: myloan.se/privatlan.aspxLämna en kommentar